اخبار > بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی( شماره های 25 و 26)

 


بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی( شماره های 25 و 26)

 
 
در شماره 25 می خوانیم:
مقدمه
مروری بر مفهوم قانون سپاری
ورود قانون سپاری به چرخه تقنین: اثرات قانون سپاری در هر گام قانون گذاری
معرفی برخی از سامانه ها و پروژه های قانون سپاری(ادامه)
     معرفی سامانه wikilegis
 
دریافت نشریه شماره 25  Pdf
 
در شماره 26 می خوانیم:
منافع و ره آوردهای قانون سپاری
مبانی سیاستی ضرورت بکارگیری رویکرد قانون سپاری
معرفی برخی از سامانه ها و پروژه های قانون سپاری(ادامه)
       معرفی سامانه " پارلمان و شهروندان " فرانسه
 
دریافت نشریه شماره 26  Pdf
 
 
شنبه ٢١ تير ١٣٩٩ - ١١:٥٩
فایل ضمیمه


خروج